Διασφάλιση Ποιότητας

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας αποτελεί διαχρονικό στόχο της Hellenic Catering προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών και να παρέχει υπηρεσίες άριστης εξυπηρέτησης.

Προκειμένου να εξασφαλίσει την ποιότητα των προϊόντων της, η εταιρία εφαρμόζει αυστηρές ποιοτικές διαδικασίες σε όλα τα στάδια της παραγωγής  μέχρι τη διάθεσή τους, ενώ έχει πιστοποιηθεί για περισσότερα από  20 χρόνια με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Η εταιρία διαθέτει πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο εργαστήριο τροφίμων, ενώ διεξάγει σε τακτική βάση οργανοληπτικούς, χημικούς, φυσικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους για την τήρηση των προδιαγραφών σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης.

Το άρτια καταρτισμένο και εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, ελέγχει και αξιολογεί όλα τα δεδομένα μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των επιστημονικών εξελίξεων και διατροφικών τάσεων.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρία εφαρμόζει και έχει πιστοποιηθεί με τα Διεθνώς Αναγνωρισμένα πρότυπα:

ISO 9001: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Κατέβασε εδώ
ISO 22000: Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
Κατέβασε εδώ
IFS: Διεθνές Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων Higher Level Score
Κατέβασε εδώ
ISO 14001: Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Κατέβασε εδώ
OHSAS 18001: Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας
Κατέβασε εδώ