Εφοδιαστική Αλυσίδα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Η εταιρία διαθέτει ένα δομημένο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας, διασφαλίζοντας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού από το σχεδιασμό μέχρι την έγκαιρη παράδοση προϊόντων και α’ υλών υψηλής ποιότητας. Ο ιδιόκτητός στόλος υποστηρίζει την ταυτόχρονη διανομή όλων των συνθηκών αποθήκευσης και διανομής (κατάψυξη, ψύξη, ξηρό φορτίο) και διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία διανομής σε σημεία ειδικών προδιαγραφών όπως είναι οι σχολικές εγκαταστάσεις, τα πλοία και τα αεροδρόμια. Υποστηρίζει καθημερινά το σύνολο των σημείων του Ομίλου και συνεργατών σε όλη την Ελλάδα (περισσότερα από 750 σημεία). Διαχειρίζεται περισσότερους από 2000 κωδικούς προϊόντων, με το 75% να διακινούνται σε συνθήκες κατάψυξης ή ψύξης. Η εταιρία διαχειρίζεται συνολικά περισσότερους από 17.000 τόνους προϊόντων κάθε χρόνο μέσω περισσότερων από 3.800 δρομολογίων.

Δίκτυο Διανομής
Χάρτης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η Hellenic Catering διαθέτει αυστηρούς κανόνες και ελέγχους σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την προμήθεια των α΄υλών μέχρι και την παράδοση στο τελικό σημείων πώλησης. οι 3 σημαντικοί παράγοντες που διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία αυτού του εξελιγμένου συστήματος είναι:

Τεχνική υποστήριξη
Eξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας
Eξειδικευμένο καταρτισμένο προσωπικό