Καινοτομία & Προϊόντα Ειδικού Σχεδιασμού

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων είναι διαρκής και υποστηρίζεται από τις οργανωμένες Διευθύνσεις R&D και Ποιότητας του Ομίλου Goody’s-Everest. Οι ειδικοί της Hellenic Catering διαθέτουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία να δημιουργήσουν προϊόντα ειδικούς σχεδιασμού ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Επιπλέον, μέσω της μακράς εμπειρίας στον τομέα του φαγητού που διαθέτει συνολικά ο Ομιλος, η εταιρία έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως στρατηγικός συνεργάτης, παρέχοντας ολοκληρωμένες προτάσεις για την τοποθέτηση και προώθηση των προϊόντων της σε οποιοδήποτε σημείο.