Εφοδιαστική Αλυσίδα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Η εταιρία διαθέτει ένα δομημένο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο την διασφάλιση υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της. Έχει την ευθύνη για όλο το κύκλο της αλυσίδας εφοδιασμού, από τον προμηθευτή μέχρι την έγκαιρη παράδοση στο πελάτη. Ο ιδιόκτητος στόλος υποστηρίζει την ταυτόχρονη διανομή όλων των συνθηκών αποθήκευσης και διανομής (κατάψυξη, ψύξη, ξηρό φορτίο), ενώ διαθέτει τεχνογνωσία διανομής σε σημεία ειδικών προδιαγραφών όπως είναι οι δομές μαζικής σίτισης, οι σχολικές εγκαταστάσεις, τα πλοία και τα αεροδρόμια. Υποστηρίζει καθημερινά το σύνολο των σημείων εστίασης του Ομίλου και πολλών συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, εξυπηρετώντας συνολικά περισσότερα από 780 σημεία. Διαχειρίζεται περισσότερους από 2.000 κωδικούς προϊόντων, με το 80% των κωδικών να διακινούνται σε συνθήκες κατάψυξης ή ψύξης. Τα δύο κέντρα διανομής διαχειρίζονται ετησίως συνολικά περισσότερες από 80.000 παλέτες (30.000 τόνους) προϊόντων, με τον ιδιόκτητο στόλο των 56 φορτηγών να πραγματοποιεί περισσότερα από 5.200 δρομολόγια και 56.000 επισκέψεις.

Δίκτυο Διανομής
Χάρτης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η Hellenic Catering διαθέτει αυστηρούς κανόνες και ελέγχους σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την προμήθεια των α΄υλών μέχρι και την παράδοση στο τελικό σημείων πώλησης. οι 3 σημαντικοί παράγοντες που διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία αυτού του εξελιγμένου συστήματος είναι:

Τεχνική υποστήριξη
Eξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας
Eξειδικευμένο καταρτισμένο προσωπικό