Πρώτες Ύλες

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Το μέγεθος, η εμπειρία και η τεχνογνωσία της Hellenic Catering διασφαλίζουν τη διαδικασία προμήθειας α’ υλών. Μέσω της υποστήριξης μερικών από τα μεγαλύτερα σήματα εστίασης στην Ελληνική αγορά, η εταιρία αντιμετωπίζει διαχρονικά με επιτυχία την πρόκληση της διατήρησης της υψηλής ποιότητας και του γευστικού αποτυπώματος εμβληματικών συνταγών. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το κλασικό μπιφτέκι της Goody’s, το οποίο διατηρεί απαράλλακτη τη συνταγή του από την πρώτη μέρα που σχεδιάστηκε μέχρι και σήμερα.

Η προμήθεια α’ υλών χαρακτηρίζεται από αυστηρές διαδικασίες και πρακτικές οι οποίες πηγάζουν από τις βασικές αρχές της εταιρίας για αδιαπραγμάτευτη ποιότητα

Αυστηρή διαδικασία επιλογής πρώτων υλών

Μακροχρόνιες συνεργασίες με προμηθευτές

Πλήρης έλεγχος των Εισαγωγών

Αυστηρές διαδικασίες επιλογής νέων συνεργατών

Ετήσια αξιολόγηση προμηθευτών

Διασφαλίζουμε τη σταθερότητα των προϊόντων μας επιλέγοντας προσεκτικά τις α’ ύλες που χρησιμοποιούμε.
Δεν επιλέγουμε α’ ύλες ευκαιριακά με γνώμονα το κόστος ή τη διαθεσιμότητα. Ειδικά στον τομέα προμήθειας κρεάτων, κάποιες από τις συνεργασίες μας έχουν διάρκεια πλέον των 30 ετών. Προμηθευόμαστε α’ ύλη chuck & blade από τη Botswana και τη μεγαλύτερη εταιρία της Δανίας, Danish Crown.
Διατηρούμε τον πλήρη έλεγχο των εισαγωγών μας με δική μας συμφωνία και επιλογή μεταφορικών εταιριών, προκειμένου να ελέγχουμε πλήρως την πορεία των προϊόντων στην ροή του ταξιδιού, μέχρι και την παραλαβή του.
Αξιολόγηση «360» που συμπεριλαμβάνει ποιοτικά αλλά και οικονομικά στοιχεία.
Οι προμηθευτές αξιολογούνται μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού συστήματος σε ένα σύνολο προδιαγραφών & παραμέτρων. Οι εταιρίες-προμηθευτές που συγκεντρώνουν χαμηλή βαθμολογία,  μπαίνουν στη διαδικασία αυστηρού ελέγχου. Εάν αυτή οδηγήσει σε απόρριψη, ο προμηθευτής διαγράφεται από το αρχείο προμηθειών.